teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Hur ställer jag mitt sopkärl

soptunnor

Sopkärlet ska stå med hjulen in mot fastigheten. Har du även brun tunna ställer du den brevid på samma sätt.

Vafab Miljö AB använder en två-fackad sopbil. Den två-fackade sopbilen kan tömma det gröna kärlet med restavfall samtidigt med det bruna kärlet med bioavfall utan att materialen blandas. En av fördelarna med det är bättre miljö eftersom transporterna minskar.

De villahushåll som har två kärl måste komma ihåg att ställa fram båda kärlen samtidigt. För att tömningen ska fungera praktiskt ber vi er också tänka på följande:

  • Kärlen ska vara utställda för tömning från klockan 06.00 aktuell tömningsdag.
  • Ställ kärlen/kärlet så att hjulen är vända från gatan, som på bilden ovan.
  • Försök också ställa kärlen/kärlet rakt. Det gör det enklare att tömma kärlen/kärlet. Ha minst 0,5 meters fritt utrymme runt om och mellan kärlen/kärlet. Annars kan kärlen/kärlet fastna eller välta omkull och skada omgivningen när de lyfts.
  • Undvik att ställa kärlen/kärlet på gångbanan. Det hindrar de som behöver ta sig fram där. Lyftarmen på sopbilen når ca 1,6 meter.
  • Ta bort trädgrenar och buskar som hänger ner över kärlen/kärlet.
  • Sopkärlen ska rengöras genom fastighetsägarens försorg så snart behov föreligger.
  • Det åligger fastighetsinnehavaren att se till att det är snöröjt och halkbekämpat vid tömningsplatsen.

Sidansvarig:

Linda Halldin-Normann

Senast ändrad:

2015-04-13

Scrolla upp