teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Slamtömning

Slammet från de enskilda avloppsanläggningarna töms genom entreprenörers försorg och körs till avloppsreningsverken i Fagersta och Norberg.

Inom Fagersta kommun sker utan förannonsering obligatorisk tömning av slamavskiljare och slutna tankar en gång per år. Behövs ytterligare tömning beställs detta direkt hos BS Sanering AB.

Inom Norbergs kommun sker utan förannonsering en, eller för vissa två, tömningar av slamavskiljare per år (beroende på abonnemang). Extratömningar och tömning av slutna tankar sker efter beställning hos BS Sanering AB. 

Så fungerar din slambrunn

Ett svenskt hushåll producerar omkring 200 liter avloppsvatten per person och dag. De hushåll som inte är anslutna till kommunala reningsverk använder ofta trekammarbrunn för avslamning och en infiltrationsanläggning för rening av vattenfasen.

Avloppsslam

Slam bildas vid rening av avloppsvatten. Avloppsvatten innehåller fosfor, kväve, kalium, mikronäringsämnen och humusämnen och kan indelas i:

  • svartvatten (spolvatten, urin- och fekalier) innehåller 90 % av kvävet och 75 % av fosforn
  • BDT-vatten (bad-, dusch-, disk- och tvättvatten)

Sidansvarig:

Linda Halldin-Normann

Senast ändrad:

2015-04-13

Scrolla upp