teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Lämna en synpunkt

Välkommen att kontakta oss på NVK. Här kan du ställa frågor eller lämna synpunkter. Det är bra om du är detaljerad. Ange adress, boende, anläggning eller liknande så har vi möjlighet att hjälpa dig snabbare.

Nedan ser du urval av kontaktuppgifter till anställda inom NVK om du vill kontakta någon särskild. Men det går lika bra med en allmän fråga eller synpunkt, så återkommer vi till dig i möjligaste mån.
Kontaktuppgifter NVK

Namn

Befattning

E-post

Telefon

 

Mikael Karlsson

Tf. Avdelningschef fastighetsavdelningen. Lokal- och fastighetsfrågor i Fagersta och Norberg.

mikael.karlsson@nvk.fagersta.se

0223-444 51

 

Ulrika Nygårds

Hyresförvaltare.

ulrika.nygards@nvk.fagersta.se

0223-441 61

 

Tommi Sapila

Utredningsingenjör gatuavdelningen. Trafiksäkerhet, gatu och parkfrågor, grävning i allmän mark, transportdispenser, tillfällig markupplåtelse, bidrag enskilda vägar, hemsida.

tommi.sapila@nvk.fagersta.se

0223-443 81

 

Peter Håkanson

Förbundschef NVK.

peter.hakanson@nvk.fagersta.se

0223-441 56

 

Ola Carlsson

Avdelningschef gatuavdelningen. Trafik, gator, parker, väghållning.

ola.carlsson@nvk.fagersta.se

0223-441 58

 

Annika Hammarbäck

Avdelningschef administrationsavdelningen. Ekonomi- och budgetfrågor.

annika.hammarback@nvk.fagersta.se

0223-441 44

 

Peter Melin

Enhetschef VA-verken. Vatten- och avloppsfrågor.

peter.melin@nvk.fagersta.se

0223-444 77

 

Tommy Wengrud

Ingenjör, gatuavdelningen Norberg. Trafik, gator, parker, väghållning, gatubelysning, va-frågor, ledningsnät, lekplatser, lekutrustning, bygglovsremisser va-ledningar, ledningsnät, isbanor.

tommy.wengrud@nvk.fagersta.se

0223-292 67

 

Annica Gustafsson

Ekonomiassistent. Fakturafrågor vatten, avlopp, avfall samt ändringsanmälningar ägarbyte.

annica.gustafsson@nvk.fagersta.se

0223-442 14

 

Björn Thorvaldsson

Skogsförvaltare

bjorn.thorvaldsson@nvk.fagersta.se

070-321 18 96

 

Tryggwe Valdimarsson

Fastighetsingenjör. Bostäder, skolor samt omsorgsboenden som barn- och äldreomsorg.

tryggwe.valdimarsson@nvk.fagersta.se

0223-441 75

 

Linda Halldin Normann

Utredare/jurist. Upplåtelse/försäljning av kommunal mark, enskilt avlopp. NVK:s hemsida.

linda.halldin-normann@nvk.fagersta.se

0223-441 42

 

Roger Ofstad

Fastighetsingenjör. Lekutrustning, avfall Fagersta kommuns fastigheter, NVK:s serviceföretag.

roger.ofstad@nvk.fagersta.se

0223-442 10

 

Rolf Lundquist

Fastighetsingenjör. Bostäder, skolor, omsorgsboenden som barn- och äldreomsorg.

rolf.lundquist@nvk.fagersta.se

0223-441 46

 

Kicki Stange

Ekonomisekreterare

kicki.stange@nvk.fagersta.se

0223-441 60

 

Carolina Jacobsén

Assistent

nvk.expedition@fagersta.se

0223-441 68

 

Felanmälan

Felanmälan kl 7.00-9.00, 09.30-12.30, 13.00-16.00. Övrig tid SOSAB. Akuta ärenden 021-30 06 98.

felanmalan@nvk.fagersta.se

0223-445 50

 

Michaela Eklind

Ekonomiassistent

michaela.eklind@nvk.fagersta.se

0223-441 45

 

Mikael Karlsson

Driftsingenjör. Värme, ventilation, sanitet och energi inom kommunala fastigheter i Norberg och Fagersta.

mikael.karlsson@nvk.fagersta.se

0223-444 51

 

 

Zaneta Jarzebowicz

Teknisk administratör. Skrotbilar. Grävtillstånd.

zaneta.jarzebowicz@nvk.fagersta.se

0223-447 15


 

Sidansvarig:

Linda Halldin-Normann

Senast ändrad:

2017-02-22

Scrolla upp