teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Lämna en synpunkt

Välkommen att kontakta oss på NVK. Här kan du ställa frågor eller lämna synpunkter. Det är bra om du är detaljerad. Ange adress, boende, anläggning eller liknande så har vi möjlighet att hjälpa dig snabbare.

Nedan ser du urval av kontaktuppgifter till anställda inom NVK om du vill kontakta någon särskild. Men det går lika bra med en allmän fråga eller synpunkt, så återkommer vi till dig i möjligaste mån.
Kontaktuppgifter NVK

Namn

Befattning

E-post

Telefon

 

Felanmälan

Felanmälan kl 7.00-9.00, 09.30-12.30, 13.00-16.00. Övrig tid SOSAB. Akuta ärenden 021-30 06 98.

felanmalan@nvk.fagersta.se

0223-445 50

 

NVK Expedition

Begära ut handlingar, övriga frågor

nvk@nvk.fagersta.se

0223-441 68

 

Helene Johansson

Stf. Förbundschef

helene.johansson@nvk.fagersta.se

0223-441 56

 

Åsa Staflin

Avdelningschef administrationsavdelningen. Ekonomi- och budgetfrågor.

asa.staflin@nvk.fagersta.se

0223-447 42

 

Mikael Karlsson

Stf. Fastighetschef. Värme, ventilation, sanitet och energi inom kommunala fastigheter i Fagersta och Norberg

mikael.karlsson@nvk.fagersta.se

0223-444 51


Leif Eriksson

Avdelningschef gatuavdelningen. Trafik, gator, parker, väghållning

leif.eriksson@nvk.fagersta.se

0223-441 58


Peter Melin

Enhetschef VA-verken. Vatten- och avloppsfrågor.

peter.melin@nvk.fagersta.se

0223-444 77

 

Ulrika Nygårds

Hyresförvaltare i Fagersta

ulrika.nygårds@nvk.fagersta.se

0223-441 61


Cristina Escriu

Hyresförvaltare i Norberg

cristina.escriu@nvk.fagersta.se

0223-291 46


Tommi Sapila

Utredningsingenjör gatuavdelningen. Trafik- och gatufrågor, bygglov intill vägar, grävning i allmän mark, transportdispenser, tillfällig markupplåtelse, hemsida.

tommi.sapila@nvk.fagersta.se

0223-443 81


Tommy Wengrud

Ingenjör, gatuavdelningen Norberg. Trafik, gator, parker, väghållning, gatubelysning, va-frågor, ledningsnät, lekplatser, lekutrustning, bygglovsremisser va-ledningar, ledningsnät, isbanor.

tommy.wengrud@nvk.fagersta.se

0223-292 67

 

Patrik Eriksson

Ingenjör gatuavdelningen Fagersta. Gator och parker, väghållning, gatubelysning, va-frågor, ledningsnär, lekplatser, lekutrustning.

patrik.eriksson@nvk.fagersta.se

0223-441 79


Anna Folgerö

Förbundssekreterare/VA-handläggare. Fakturafrågor vatten, avlopp, samt ändringsanmälningar ägarbyte.

anna.folgero@nvk.fagersta.se

0223-446 51

 

Björn Thorvaldsson

Skogsförvaltare

bjorn.thorvaldsson@nvk.fagersta.se

070-321 18 96

 

Joacim Hoonk

Fastighetsingenjör. Bostäder, skolor samt omsorgsboenden som barn- och äldreomsorg.

joacim.hoonk@nvk.fagersta.se

0223-441 75

 

Jani Edman

Utredare/jurist. Upplåtelse/försäljning av kommunal mark, enskilt avlopp.

jani.edman@nvk.fagersta.se

0223-441 42

 

Roger Ofstad

Fastighetsingenjör. Lekutrustning, avfall Fagersta kommuns fastigheter, NVK:s serviceföretag.

roger.ofstad@nvk.fagersta.se

0223-442 10

 

Rolf Lundquist

Fastighetsingenjör. Bostäder, skolor, omsorgsboenden som barn- och äldreomsorg.

rolf.lundquist@nvk.fagersta.se

0223-441 46

 

Kicki Stange

Ekonomisekreterare

kicki.stange@nvk.fagersta.se

0223-441 60

 

Michaela Eklind

Ekonomiassistent

michaela.eklind@nvk.fagersta.se

0223-441 68

 

Sofie Dahlström

Ekonomiassistent

sofie.dahlstrom@nvk.fagersta.se

0223-441 55


Lisa Ekberg

Naturvårdshandläggare/Energi- och Klimatstrateg

lisa.ekberg@nvk.fagersta.se

0223-445 27


 

Sidansvarig:

Tommi Sapila

Senast ändrad:

2018-11-02

Scrolla upp