teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Biltvätt

Tvättvattnet från bilen innehåller massor av kemikalier både från föroreningar som tvättas bort från bilen och från det medel som bilen rengörs med. Kadmium, zink, olja, krom, nickel, bly, tensider, koppar och bränslerester är exempel på innehåll i tvättvattnet.

Om du tvättar bilen hemma på gatan så rinner vattnet utan rening rakt ut i våra sjöar och badvatten. Kemikalierna är farliga både för oss människor och för miljön. Det bästa alternativet är att åka till en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall som har rening av tvättvattnet.

Om du någon enstaka gång tvättar bilen hemma kan du göra det på en grusad yta eller gräsmatta och långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar.

Att välja miljöanpassat rengöringsmedel och att hoppa över avfettningsmedel är också bra.

smutsig bil

Sidansvarig:


Senast ändrad:

2015-02-26

Scrolla upp