teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Gator och trafik

Gator och trafik är en av NVK:s mest synliga arbetsområden. Här får du information om saker som berör kommunala gator, väghållning och parkering. Du kan också läsa hur du söker tillstånd för till exempel torghandel.

sidlänk

Upplåtelse av offentlig plats

Här får du veta hur du går tillväga för att få nyttja offentlig plats.

Läs mer
Läs mer
sidlänk

Parkeringstillstånd

NVK utfärdar parkeringstillstånd till dig som har svårt att förflytta dig från till exempel parkerad bil och affär.

Läs mer
Läs mer
sidlänk

Grävning i allmän mark

NVK lämnar tillstånd och meddelar föreskrifter vid arbete i allmän platsmark.

Läs mer
Läs mer
Scrolla upp