teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Parkeringstillstånd

skylt handikapparkering

Om du har ett rörelsehinder och mycket svårt att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och det ställe du ska besöka kan du ha rätt till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För rörelsehindrade som inte kör bil själva utan är passagerare krävs det särskilda skäl för att du ska få ett tillstånd.

Du ska ansöka om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren åker i fordonet. Tíllståndet gäller i hela landet och i de flesta europeiska länder.

Platser där tillståndet gäller

 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
 • Under högst 3 timmar på gågata.
 • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Platser där tillståndet INTE gäller

 • På huvudled
 • I parkeringshus om inte ägaren har medgivit det
 • På privat mark om inte markägaren har medgivit det
 • Där det är förbud att stanna
 • Platser för vissa ändamål, t ex lastplats, taxiplats och vändplats
 • Reserverade parkeringsplatser
 • På busshållsplats
 • På gångfartsområde är parkering tillåten endast på särskild anordnad p-plats
 • På anvisad plats för visst slag av fordon (t ex buss)

Tillåten parkeringstid

 • Högst 3 timmar där parkeringsförbud råder
 • Högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar
 • Högst 24 timmar där parkering är tillåten 3-24 timmar
 • Högst 24 timmar på parkeringsplats för rörelsehindrad om inte annat anges på tilläggstavla

Blankett: Ansökan Parkeringstillstånd rörelsehindradPDF

Sidansvarig:


Senast ändrad:

Scrolla upp