teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

bild på aktivitetshallen utifrån

Naturligtvis ska utsidan kring byggnaden snyggas till med gräs, buskar och träd istället för byggstaket.

Mariaskolan

De senaste åren har Mariaskolan byggts om i en entreprenad om totalt 64 miljoner. Etapp ett genomfördes 2012-2013, då gamla gympahallen byggdes om till förskoleavdelningar. Vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2013 anvisades medel till etapp två. Men eftersom upphandlingen blev överklagad sköts byggstarten upp ytterligare ett år innan det väl kunde starta. Den 7 mars 2014 togs första spadtaget och under början av 2015 blev aktivitetshallen och slöjdsalarna klara och den officiella invigningen hölls i mars inför många och nöjda besökare.

Förutom aktivitetshallen ingår det även i etapp två en till- och ombyggnad av själva skolan, som nu pågår för fullt. Den delen av ombyggnaden beräknas vara klar sommaren 2016.

Aktivitetshallen

Byggnadsytan på mark är cirka 1 200 kvm och själva hallen är 600 kvm. Det finns även ett stort förråd, fyra omklädningsrum med duschar och toaletter, trä/metallslöjdsalar, textilsal, grupprum och personalrum. Klätterväggen är fem meter hög, men kan byggas ut till en höjd på sex meter!

Teknisk fakta

  • Totalt antal byggtimmar är cirka 16 000 timmar.
  • I hallen finns en träpanel samt ribbor som är placerade stående för att dämpa bullret. Träpanelerna är kvistfria och det har gått åt 12 000 meter.
  • Uppvärmningen är fjärrvärme och byggnaden är mycket väl isolerad och byggd för att energiåtgången ska vara så låg som möjligt.
  • Byggnaden är tillgänglighetsanpassad.
bild på beställare och byggchef

Mycket nöjda med samarbetet var beställaren, Lennart Norén, byggchef NVK och Anders Svensson från entreprenören Bröderna Svensson AB.

Sidansvarig:

Helene Johansson

Senast ändrad:

Scrolla upp