teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Fälla träd

Kommunerna har genom NVK ansvaret för många träd i närheten av bostadsområden. Den här sidan ger dig vägledning om vad du får och inte får göra med dem.

Putsa gärna träd som stäcker sig in på din tomt

Om kommunens träd har grenar eller rötter som sträcker sig in på din fastighet så har du rätt att ta bort dem i tomtgränsen.

NVK har som ”granne” inte möjlighet att åka runt och putsa samtliga träd som sträcker sig in över fastighetsgränser, utan har valt att i stället låta berörda grannar själva utföra denna åtgärd.

Sjuka eller döda träd ska oftast vara kvar

Även om många träd kan bli mycket gamla så händer det att träd blir sjuka eller dör. Om de står på platser där många människor vistas eller passerar klassas de som riskträd och ska tas bort. I naturmark är däremot ett inslag av döda träd och död ved en del av det naturliga kretsloppet. Många hålbyggande fåglar och insekter är beroende av den döda veden för att kunna leva och bygga bon. NVK tar därför inte ner döda träd i skogsmark.

Möjligheter att fälla kommunens träd

Privatpersoner vill ibland fälla träd på kommunens mark. NVK är mycket restriktiv till det, eftersom träden fyller en rad mycket viktiga funktioner i vår närmiljö.

Olovlig fällning polisanmäls

Ibland sker olovliga trädfällningar på kommunens mark. Det gör många ledsna och upprörda. Om olovlig fällning av stora träd sker gör NVK en polisanmälan.

I vilka fall får man lov att fälla träd?

Ibland kan dock träden ha växt upp alltför tätt, så att de konkurrerar med varandra om luft och ljus. NVK kan då ge fällningslov för inträngande arter som asp, björk och sälg. Bedömning görs utifrån platsens naturvärden - fällningslov ges inte på grund av önskemål om till exempel sjöutsikt eller för att kommunens träd skuggar. Fällningslov kan ges för träd som bedöms vara eller kunna utvecklas till instabila riskträd.

Det är aldrig tillåtet att kapa toppen av träd

NVK medger aldrig toppning eller stympning av höga välväxta träd. Detta ger på sikt riskträd, med osäkra greninfästningar och rötskador. Dessutom svarar träden nästan alltid med en mängd nya skott från kapningsstället, och inom några år har man ett tätare träd än vad som var fallet från början. Dock utan den skönheten som det naturliga växtsättet ger.

Hur ansöker jag om fällningslov?

Gör en kartskiss samt fyll i en ansökan som finns att hämta under Blanketter under Politik och förvaltning eller länken, fyll i och skicka in till NVK.

Sidansvarig:

Lisa Ekberg

Senast ändrad:

Scrolla upp