teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Naturvård i Fagersta

bild på promenadstig i skogen

Naturvårdsprogrammet

Naturvårdsprogrammet beskriver målsättningarna för naturvårdsarbetet i Fagersta kommun samt vilka åtgärder som ska genomföras under år 2010-2025. Programmet är också ett viktigt kunskapsunderlag som pekar ut och beskriver områden med höga värden för naturvård, rörligt friluftsliv, geologi eller landskapsbild. För mer information, se "dokument och länkar" nedanNaturvård är en viktig förutsättning för en rik och varierad natur. Naturvård handlar om skydd och hänsynstagande av värden i natur- och kulturlandskapet i samband med markanvändning. Ett mark- eller vattenområde får förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Skötselplan för tätortsnära naturmark

För naturvården inom tätorten finns planen Skötselplan för tätortsnära naturmark. Se "dokument och länkar" nedan för mer information.

Naturreservat

Ett mark- eller vattenområde får förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv. Inom kommunen har vi sju stycken naturreservat:
Hälleskogsbrännan
Jonhagen
Jättåsarna
Jönsbacken
Kråksten
Malingsbo-Kloten
Svartberget

bild på naturreservatet Jätteåsarna

Sidansvarig:

Lisa Ekberg

Senast ändrad:

Scrolla upp