teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Jonhagens naturreservat

karta över Jonhagens naturreservat

Jonhagens naturreservat ligger 5 kilometer sydväst om Fagersta tätort och bildades så sent som 1999. Jonhagen höjer sig som en skogsklädd kulle i det öppna landskapet i Hedkärradalgången. På den västra sidan, där Hedtjärn ansluter, dominerar lövskog med lundkaraktär, medan i den sydöstra och västra delen finns det skog med inslag av lind, lönn samt rikligt med hassel.

Norra delen är blockigare och magrare och där växer det björk, rönn och gråal samt några enstaka hasselbuskar. I bryn och i luckor växer det hägg, olvon och druvfläder och i den lundartade floran finns det hässelbrodd och lundstjärnblomma. Lämningar efter medeltida bebyggelse finns i området. Husgrund med spisröse, uthusgrund och källargrund samt odlingsrösen runt husgrunderna efter gården Västra Mårviken kvarstår.

Huvudsyftet med förvaltningen av reservatet är att vårda det så att nuvarande naturmiljö med dess biologiska värden och rekreationsvärden bevaras.

Sidansvarig:

Lisa Ekberg

Senast ändrad:

Scrolla upp