teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Kråksten naturreservat

karta över Kråksten naturreservat

Naturreservatet ligger ca 3 kilometer öster om Fagersta på vägen mot Ängelsberg. De södra delarna av reservatsområdet utgörs av en förkastningsbrant som sluttar brant ned mot vägen och Sundbo Dammsjön och här finns ett mindre vattenfall, ”Brudslöjan”. Ovanför förkastningsbranten återfinns ett småkuperat hällmarkslandskap med inslag av rikare partier och små insprängda myrmarker. Hällmarkerna och de svagare markerna är starkt talldominerade medan de bördigare markerna mellan hällmarkerna och i branten har ett större inslag av gran och lövträd.

Stora delar av de produktiva markerna är i viss mån påverkade av sentida skogsbruksåtgärder även om beståndsåldrarna i regel är höga. Hällmarkstallskogen i området har inte brukats på länge och inslag av mycket gamla träd, över 250 år, finns på flera platser även om de flesta bestånd har en medelålder på mellan 120 och 150 år.

På en geometrisk karta från 1698 finns två stenar omnämnda, Lilla- och Stora Kråkstenen. Dessa markerade gränsen mellan byarna Sundbo, i söder och Hyppenbenning, i norr. Namnet har levt kvar och i dag kallas området för Kråkstenstrakten.

Sidansvarig:

Eva With

Senast ändrad:

2015-04-14

Scrolla upp