teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Organisation

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, är ett kommunalförbund med direktion. Ledamöterna i direktionen är politiker och väljs i kommunalvalet vart fjärde år. 

Gatu- och fastighetsförvaltningarna har en platsorganisation i både Fagersta och Norberg medan övriga förvaltningar samordnas i Fagersta inom vatten och avlopp, skog, lokalvård och administation.

Organisationens strukturPDF

Direktionen

Valda politiker i direktionen för år 2015 till 2019 är som följer:

Ordinarie ledamöter

Stig Bergman (V), ordförande, Norberg

Sten Nordström (S), Norberg

Christer Hedberg (PNF), Norberg

Gustav el Rachidi (S), vice ordförande, Fagersta

Eleonor Wikman (S), Fagersta

Hans Granlund (V), Fagersta

Christian Eriksson (M), Fagersta

Ersättare

Jimmy Koivisto (V), Norberg

Rickard Gillman (S), Norberg

Åsa-Lena Vestling (SD), Norberg

Erkki Lyly (S), Fagersta

Tova Eldståhl (S), Fagersta

Pirkko Heikkinen (V), Fagersta

Dick Helsing (M), Fagersta

Sammanträdesplan

NVK:s sammanträden hålls sista torsdagen varje månad, med undantag för juli och december. Beredningen vid NVK håller sammanträden tisdagen veckan före direktionssammanträdet för aktuell månad.

Sidansvarig:

Peter Håkanson

Senast ändrad:

2018-10-08

Scrolla upp