teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Lämna en synpunkt

Välkommen att kontakta oss på NVK. Här kan du ställa frågor eller lämna synpunkter. Det är bra om du är detaljerad. Ange adress, boende, anläggning eller liknande så har vi möjlighet att hjälpa dig snabbare.

Nedan ser du urval av kontaktuppgifter till anställda inom NVK om du vill kontakta någon särskild. Men det går lika bra med en allmän fråga eller synpunkt, så återkommer vi till dig i möjligaste mån.
Kontaktuppgifter NVK

Namn

Befattning

E-post

Telefon


Felanmälan

Felanmälan kl 7.00-9.00, 09.30-12.30, 13.00-16.00. Övrig tid SOSAB. Akuta ärenden 021-30 06 98.

felanmalan@nvk.fagersta.se

0223-445 50


NVK Expedition

Begära ut handlingar, övriga frågor

nvk@nvk.fagersta.se

0223-441 68


Helene Johansson

Stf. Förbundschef

helene.johansson@nvk.fagersta.se

0223-441 56


Mikael Karlsson

Stf. Fastighetschef. Värme, ventilation, sanitet och energi inom kommunala fastigheter i Fagersta och Norberg

mikael.karlsson@nvk.fagersta.se

0223-444 51


Leif Eriksson

Avdelningschef gatuavdelningen. Trafik, gator, parker, väghållning

leif.eriksson@nvk.fagersta.se

0223-441 58


Peter Melin

Enhetschef VA-verken. Vatten- och avloppsfrågor.

peter.melin@nvk.fagersta.se

0223-444 77


Camilla Adler

Hyresförvaltare i Fagersta

hyresforvaltare@nvk.fagersta.se

0223-441 61


Lotta Engvall

Hyresförvaltare i Norberg

hyresforvaltare@nvk.fagersta.se

0223-291 46


Sven Sandvik

Utredningsingenjör gatuavdelningen. Trafik- och gatufrågor, bygglov intill vägar, grävning i allmän mark, transportdispenser, tillfällig markupplåtelse.

sven.sandvik@nvk.fagersta.se

0223-443 09


Tommy Wengrud

Ingenjör, gatuavdelningen Norberg. Trafik, gator, parker, väghållning, gatubelysning, va-frågor, ledningsnät, lekplatser, lekutrustning, bygglovsremisser va-ledningar, ledningsnät, isbanor.

tommy.wengrud@nvk.fagersta.se

0223-292 67


Patrik Eriksson

Ingenjör gatuavdelningen Fagersta. Gator och parker, väghållning, gatubelysning, va-frågor, ledningsnär, lekplatser, lekutrustning.

patrik.eriksson@nvk.fagersta.se

0223-441 79


Anna Folgerö

Förbundssekreterare/VA-handläggare. Fakturafrågor vatten, avlopp, avläsningar VA samt anmälningar om ägarbyte.

anna.folgero@nvk.fagersta.se

0223-446 51


Björn Thorvaldsson

Skogsförvaltare

bjorn.thorvaldsson@nvk.fagersta.se

070-321 18 96


Joacim Hoonk

Fastighetsingenjör. Bostäder, skolor samt omsorgsboenden som barn- och äldreomsorg.

joacim.hoonk@nvk.fagersta.se

0223-441 75


Jani Edman

Utredare/jurist. Upplåtelse/försäljning av kommunal mark, enskilt avlopp.

jani.edman@nvk.fagersta.se

0223-441 42


Roger Ofstad

Fastighetsingenjör. Lekutrustning, avfall Fagersta kommuns fastigheter, NVK:s serviceföretag.

roger.ofstad@nvk.fagersta.se

0223-442 10


Rolf Lundquist

Fastighetsingenjör. Bostäder, skolor, omsorgsboenden som barn- och äldreomsorg.

rolf.lundquist@nvk.fagersta.se

0223-441 46


Lisa Ekberg

Naturvårdshandläggare/Energi- och Klimatstrateg

lisa.ekberg@nvk.fagersta.se

0223-445 27


Johan Lovén

IT

johan.loven@nvk.fagersta.se

0223-441 57Sidansvarig:


Senast ändrad:

2020-02-04

Scrolla upp